STEP 1 เลือกความต้องการ
รุ่น
Hilux Revo Prerunner
ระยะเวลา
24 เดือน
แพ็กเกจ
13,403 บาท/เดือน
STEP1
เลือกความต้องการ
STEP2
ข้อมูลส่วนตัว
STEP3
ข้อมูลการเงิน และเอกสารประกอบ
STEP4
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
FINISH
รอการตรวจสอบ
รถที่ท่านเลือก
Hilux Revo Prerunner 2.4 MID AT (รถใช้แล้ว สภาพดี)
ไม่ระบุสี
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรรถตามความเหมาะสม รับรถที่ โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส (บางนา) เท่านั้น
ระยะเวลาการส่งมอบรถประมาณ 20 วัน
*ภาพต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นภาพประกอบการโฆษณา ดังนั้นรายละเอียดของรถ อุปกรณ์ สีของรถยนต์จริงอาจแตกต่างไปจากรูปภาพโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์
ระยะเวลา
12 เดือน
24 เดือน
ระยะทางรวม
25,000 กม./ปี
ใช้ปานกลาง
บริการรถทดแทน
ฟรี!! บริการเสริมรถทดแทนตลอดอายุสัญญา สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 2566
ต้องการ
ค่าบริการรายเดือน(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
13,403
บาท/เดือน
กรอกรหัสอ้างอิง
เลือกโชว์รูมที่ต้องการรับรถ
ผู้แทนจำหน่าย
โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส จำกัด
โชว์รูม
สำนักงานใหญ่
วันและเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 9.00 - 17.00
242 หมู่ 11 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
(02) 361-5501
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรูปแบบ สี ข้อกำหนดทางเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีเหตุจำเป็นตามความเหมาะสม
Click here to see your activities